Vanliga kattsjukdomar

Vi har listat de tio vanligaste hälsoproblem som din katt riskerar att få. Tänk på att alltid kontakta en veterinär om du är orolig för kattens hälsa.

Vanliga kattsjukdomar

Sjukdomar hos katter är en oro för alla kattägare. Att förstå de vanligaste sjukdomarna som kan påverka din katt är en viktig del av att säkerställa dess välmående. I den här artikeln kommer vi att utforska de 10 vanligaste sjukdomarna hos katter och ge dig insikt i deras symptom, behandling och förebyggande åtgärder.

10 vanliga hälsoproblem hos katter

 • Urinvägsinfektioner
  Urinvägsinfektioner är en vanlig kattsjukdom som kan orsaka smärta och obehag. Symtom inkluderar frekvent urinering, blod i urinen och misslyckande med att använda kattlådan. För att förebygga urinvägsinfektioner är det viktigt att se till att din katt alltid har tillgång till färskt vatten.

 • Kattherpes
  Herpes kan orsaka andningsproblem och ögonskador hos katter. Symtom inkluderar nysningar, ögonurladdning och hosta. Vaccination kan bidra till att minimera risken.

 • Njursjukdomar
  Njursjukdomar kan bli allvarliga om de inte upptäcks och behandlas i tid. Vanliga och tidiga symtom är ökad törst, bristande aptit och viktnedgång.

 • Luftvägsproblem (FCV)
  FCV är en annan virusinfektion som påverkar katters luftvägar. Det kan orsaka feber, nysningar, och sår i munnen. Vaccination är också en viktig förebyggande åtgärd.

 • Födelsedefekter
  Vissa katter föds med medfödda defekter som hjärtfel eller problem med inre organ. Dessa kräver ofta kirurgi och specialiserad vård.

 • Tandproblem
  Katter kan drabbas av tandsten och tandköttsproblem. Regelbunden tandborstning och kost som främjar god tandhälsa är avgörande för att undvika dessa problem.

 • Diabetes
  Diabetes är en ökande sjukdom hos katter och kan vara relaterad till fetma. Symtom inkluderar ökad törst, viktnedgång och urinering. En sund kost och regelbunden motion kan bidra till att förebygga diabetes.

 • Förgiftning
  Katter är nyfikna och kan ofta äta saker de inte borde. Giftiga ämnen som växter, vissa livsmedel och kemikalier kan leda till allvarliga hälsoproblem. Håll farliga ämnen utom räckhåll för din katt.

 • Hudallergi
  Katters hudallergi skiljer sig faktiskt inte jättemycket mot människors. När en katt har hudallergi kliar den sig ofta, biter på området som kliar och kan drabbas av både håravfall och hudskador. Ta gärna råd av en veterinär för att komma tillrätta med kattens allergier. Det finns också många bra tips på vad du kan göra själv online.

 • Hjärtproblem
  Katter kan liksom alla andra djur drabbas av olika hjärtsjukdomar där den vanligaste är hypertrofisk kardiomyopati. Hjärtproblemen kan både vara medfödda och växa fram medan katten är vuxen. Vanliga symptom är dålig aptit, andningsbesvär, apati och bakbensförlamning.


Att hålla din katt frisk kräver noggrann uppmärksamhet och regelbundna veterinärbesök. Genom att vara medveten om de vanligaste kattsjukdomarna och vidta förebyggande åtgärder kan du hjälpa din katt att leva ett långt och friskt liv. Kom ihåg att alltid rådfråga din veterinär om du misstänker att din katt är sjuk, eftersom tidig upptäckt och behandling kan vara avgörande för dess välmående.


Se till att katten har en bra försäkring

Ovan har vi listat tio av de vanligaste kattsjukdomarna men det finns många fler problem som din katt kan drabbas av. Se till att din katt har bästa möjliga försäkring för att kunna möta de eventuella problem som kan uppstå. Det är viktigt både för din katts hälsa och din egen ekonomi.

Lassie

Max ersättning: 160 000:-
Självrisk (rörlig): 15-25%
Självrisk fast: 0 – 3500:-
Självriskperiod: 365 dgr

Ersättning

upp till 160 000:-